ÚvodSlimáčik Krasko dáva celému svetu na vedomie, že v novembri 2013 založil svoje „ Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska “ s trvaním na veky vekov. Kráľovstvo spája všetkých, ktorí majú fantáziu a zmysel pre humor, deti, mládež a dospelých, ktorí si zachovávajú ducha večnej mladosti, všetkých, ktorí sú ochotní šíriť slávu kráľovstva.
 

„Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska“ sa nachádza na juhovýchode Slovenska. Začína pri meste Moldava nad Bodvou a končí až za mestom Rožňava. V Slovenskom krase sú krásne a tajomné jaskyne, slnečné lúky plné kvetov a motýľov, lesy s nádhernými vtáčikmi a srnkami, ba aj vysoké planiny, z ktorých vidieť do diaľav. Tiež niekoľko riek a jazier, ale najmä všakovaké zaujímavé turistické cestičky a chodníčky.

 

Občanom kráľovstva sa môže stať každý, kto má rád rozprávky, povesti, príbehy a rád robí radosť druhým ľuďom. Má rád Slovenský kras, pozná jeho históriu, pamiatky a prírodné krásy. Svojou šikovnosťou, tvorivosťou a rozumom rozširuje bohatstvo kráľovstva. Občanom kráľovstva sa stáva každý dobrovoľne a jeho prijatie sa potvrdzuje rozprávkovým cestovným pasom. Čestné občianstvo kráľovstva sa udeľuje na návrh kráľa.

 

Kráľ, zvrchovaný panovník kráľovstva, sa ujíma vlády z vôle občanov. Kráľ dbá na to, aby jeho poddaní mali stále dôvod k spokojnosti, dobrej nálade a smiechu. Kráľ svoju vôľu vyjadruje sám alebo prostredníctvom svojho miestodržiteľa.

 

Kráľovstvo spravuje na príkaz kráľa miestodržiteľ a ním menovaná kráľovská rada. Okolo kráľa je sústredený kráľovský dvor, do ktorého budú vybraní občania, ktorí svojimi skutkami preslávili kráľovstvo za hranicami.

 

Kráľovstvo má svoj erb, svoju vlajku a pečať. Pravidlá ich používania stanoví kráľ. Kráľ môže zaviesť i používanie ďalších dokumentov, tlačív a propagačných materiálov a zároveň stanoviť pravidlá ich používania.
 

V rozprávkových kanceláriách môžeš získať pečiatky do svojho cestovného pasu. Za získané pečiatky Ťa odmeníme malým darčekom.Facebook