ÚvodSlimáčik Krasko dáva celému svetu na vedomie, že v novembri 2013 založil svoje „ Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska “ s trvaním na veky vekov. Kráľovstvo spája všetkých, ktorí majú fantáziu a zmysel pre humor, deti, mládež a dospelých, ktorí si zachovávajú ducha večnej mladosti, všetkých, ktorí sú ochotní šíriť slávu kráľovstva.
 

„Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska“ sa nachádza na juhovýchode Slovenska. Začína pri meste Moldava nad Bodvou a končí až za mestom Rožňava. V Slovenskom krase sú krásne a tajomné jaskyne, slnečné lúky plné kvetov a motýľov, lesy s nádhernými vtáčikmi a srnkami, ba aj vysoké planiny, z ktorých vidieť do diaľav. Tiež niekoľko riek a jazier, ale najmä všakovaké zaujímavé turistické cestičky a chodníčky.

 

Občanom kráľovstva sa môže stať každý, kto má rád rozprávky, povesti, príbehy a rád robí radosť druhým ľuďom. Má rád Slovenský kras, pozná jeho históriu, pamiatky a prírodné krásy. Svojou šikovnosťou, tvorivosťou a rozumom rozširuje bohatstvo kráľovstva. Občanom kráľovstva sa stáva každý dobrovoľne a jeho prijatie sa potvrdzuje rozprávkovým cestovným pasom. Čestné občianstvo kráľovstva sa udeľuje na návrh kráľa.

 

Kráľ, zvrchovaný panovník kráľovstva, sa ujíma vlády z vôle občanov. Kráľ dbá na to, aby jeho poddaní mali stále dôvod k spokojnosti, dobrej nálade a smiechu. Kráľ svoju vôľu vyjadruje sám alebo prostredníctvom svojho miestodržiteľa.

 

Kráľovstvo spravuje na príkaz kráľa miestodržiteľ a ním menovaná kráľovská rada. Okolo kráľa je sústredený kráľovský dvor, do ktorého budú vybraní občania, ktorí svojimi skutkami preslávili kráľovstvo za hranicami.

 

Kráľovstvo má svoj erb, svoju vlajku a pečať. Pravidlá ich používania stanoví kráľ. Kráľ môže zaviesť i používanie ďalších dokumentov, tlačív a propagačných materiálov a zároveň stanoviť pravidlá ich používania.
 

V rozprávkových kanceláriách môžeš získať pečiatky do svojho cestovného pasu. Za získané pečiatky Ťa odmeníme malým darčekom.

Pohádkové království je nejlepším projektem MAS na Slovensku

Pohádkové království šnečka Krasíka je vítězným projektem soutěže "Projekty MAS". Byl vybrán odbornou komisí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky, Zemědělskou platební agenturou (PPA) a Národní sítí rozvoje venkova Slovenské republiky. Skleněnou gravírovanou plaketu odevzdal Silvii Pápaiové, manažerce MAS Občianske združenie KRAS Ing. Martin Barbarič, generální ředitel sekce rozvoje venkova a přímých plateb MPRV SR na konferenci Národní sítě rozvoje venkova SR v Nitře dne 20.11.2014.


Facebook