O projekte

Cieľom projektu "Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska" je:

- vytvoriť a rozvíjať nový spoločný silný image regiónov Slovenského a Moravského Krasu v sektore cestovného ruchu, ako cieľových destinácií špecifických najmä v ponuke v oblasti turistiky pre rodiny s deťmi

- zvýšenie návštevnosti v regiónoch netypickou motivačnou formou

- zlepšiť podmienky pre rozvoj turistického ruchu v destináciách

 

Realizáciou spoločných aktivít zvýšiť kvalitu vzájomnej spolupráce a zlepšovať kontakty a spoluprácu medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na území OZ KRAS a v Moravskom krase

 

Problémy , ktoré projektom chceme vyriešiť:

Chýba tematický program pre domáci cestovný ruch v rámci celého územia

Cestovný ruch sa na území MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras o.s. sústreďuje do niekoľkých bodov (prevažne jaskyne ) bez toho, aby bol návštevník ktorejkoľvek z nich priamo na mieste motivovaný navštíviť a spoznávať menej propagované miesta.

 

Chýba program venovaný deťom

Rodiny s deťmi tvoria veľkú časť potenciálnej klientely cestovného ruchu, pričom na projektom mapovanom území nie je vytvorený program, ktorý by zohľadňoval špecifiká tejto skupiny.

 

Chýba program pre budovanie lokálpatriotizmu

Najmladšia generácia sa v škole podľa predpísaných osnov naučí viac o Bratislave, Prahe alebo o Anglicku, než o vlastnom kraji. Doposiaľ nebol vytvorený žiaden program, ktorý by umožňoval deťom (ich rodičom, prípadne ďalšiemu obyvateľstvu) systematicky poznávať kraj, jeho históriu, prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo.


 Facebook