Pravidlá

Pravidlá hry „geocaching“ Rozprávkového kráľovstva slimáka Kraska
 


Hľadači sa zaregistrujú na stránke
www.krasko.info

Krabičky, ktoré máte nájsť, sú rozložené na desiatich miestach, na území MAS OZ KRAS, podľa rozpisu v tabuľke.

Hľadajte ich podľa GPS súradníc a indícií, ktoré po registrácii nájdete spolu s pravidlami hry, tajničkou a mapou Rozprávkového kráľovstva na stránke
www.krasko.info. Mapu si pre jednoduchšiu orientáciu môžete vytlačiť priamo z internetovej stránky.

Mapa ke stažení zde.

Krabičky obsahujú pečiatku, kolieska, diár, pero a na vrchu krabičky je nalepené heslo.
Opečiatkujte miesto na mape, kde sa práve nachádzate pečiatkou, ktorú nájdete v krabičke. Na tento dôležitý krok nezabúdajte, pretože každá skrýša má iný motív pečiatky z Rozprávkového kráľovstva slimáka Kraska a vy potrebujete všetkých desať, aby ste mohli byť zaradení do losovania. Desať hesiel z desiatich skrýši doplňte do vytlačenej tajničky, ktorú nájdete na
www.krasko.info. Vytlačenú a vyplnenú tajničku odošlete spolu s opečiatkovanou mapou na adresu MAS OZ KRAS.

Jedno koliesko si môžete zobrať na pamiatku J.

Do diára v krabičke napíšte svoje meno a dátum, kedy ste skrýšu navštívili.

Prosíme vás, aby ste zavreté krabičky vrátili na pôvodné miesto, tam kde ste ich našli, aby poslúžili aj ostatným hľadačom!
Prosíme, neberte heslá, pečiatky, pero ani diár, aby nechýbali ostatným hľadačom!

Termín súťaže: od 1. mája 2014 do 31. augusta 2014, losovanie  bude 15.09.2014.
Do losovania zaradíme tých z Vás, ktorí pošlú mapu s prislúchajúcimi desiatimi pečiatkami a vylúštenú tajničku.

Opečiatkovanú mapu a vylúštenú tajničku s Vašim menom a adresou zasielajte na:

Kancelária MAS KRAS
Čsl.Armády 478
049 11 Plešivec
 
Telefon: 0911 203 265
              0911 203 413
 
Email: kancelaria@maskras.sk
 Facebook