AKTUALITY

Voda, to je poklad pravý

Tak je to za námi. Další prázdninové dobrodružství skončilo, Léto se překulilo do podzimu a ti, kdo dokázali najít všech sedm schránek, už ví, jaká je pradávná moudrost vody Živy.

Informatorium červenky Čendy

Prázdniny se dávno přehouply do druhé poloviny, vlastně máme před sebou jen poslední týden, tudíž je načase mrknout se, jak vám to pátrání po vodě Živě jde, a co zjistil Čenda

Další prázdninové dobrodružství!

Jak to vlastně všechno začalo?To se takhle jednou šneček Krasík probudil na zelené louce, ale než se stačil porozhlédnout, skutálel se do tmavé jeskyně.Trpaslík Jeskyňkář se mu snažil pomoci, když v tom mu na nos kápla kapka studené vody, on se přeřekl, vyslovil zaklínadlo nesprávně, a od té doby...

Pohádkové vánoce a kouzelný nový rok

Pohádkové vánoce a kouzelný nadcházející rok 2015 přeje šnek Krasík všem příznivcům a přátelům.

Knížka je můj kamarád

Knihovna v Rájci-Jestřebí letos zapojila knihu Dobrodružství šneka Krasíka do projektu Knížka je můj kamarád. Projekt probíhá od října do května a pravidelně se jej účastní desítky dětí.


Facebook